sfeerbeelden:

Still uit Vijf Voor Twaalf - Trimuztache, 2010
Still uit Vijf Voor Twaalf - Trimuztache, 2012
Still uit Vijf Voor Twaalf - Trimuztache, 2014
Still uit Vijf Voor Twaalf - Trimuztache, 2016

aansluitende producties:

Doe Dan Iets (work in progress)

Muziektheater rond klimaatuitdagingen door Trimuztache

Work-in-progress:

De nieuwe voorstelling DOE DAN IETS wordt momenteel door Trimuztache* ontwikkeld in opdracht van Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Omgeving.
De voorstelling zal speelklaar zijn in september 2019.

Het is een multimediale muziektheatervoorstelling waarin oorzaken en gevolgen van de klimaaturgentie door het versterkt broeikaseffect op bevattelijke wijze worden aangebracht voor kinderen vanaf 10 jaar. De ernstige gevolgen van deze problematiek worden niet uit de weg gegaan, al richt de voorstelling zich vooral op een positieve kijk die een aantal stappen voorstelt die kinderen van die leeftijd kunnen zetten in de strijd tegen verdere klimaatopwarming, al dan niet in schoolverband, thuis, met de klas, in klimaatbendes,…

Naast wervelend acteerwerk, live muziek (accodeon, viool, keyboard, gitaar en zang) gaat er in DOE DAN IETS bijzondere aandacht naar speciaal voor deze voorstelling ontwikkelde films en animaties die integraal deel uitmaken van het decor en de verhaallijn. 

*een coproductie van Klaboem - Steef Coorevits; Carloconitheater - Carlos Decoene en Compagnie de OorSprong - Yves Bondue

 

Synopsis:

Een metalen frame komt het rustige leven van drie figuren grondig verstoren. De eerste ervaart het frame als iets ongewensts en wil het weg. Een tweede springt erop en gebruikt het als barricade, als een ware activist. Een derde weet het allemaal zo uit te leggen tot hij er voordeel weet uit te halen.

Gaandeweg leren deze drie dat het frame staat voor een hele reeks inzichten rond een groot en mundiaal probleem. Ze leren over een fenomeen dat er altijd was en ervoor zorgt dat er leven mogelijk is op aarde: het BROEIKASEFFECT. Geen probleem.
Maar ze leren ook over het VERSTERKTE BROEIKASEFFECT. Wel een probleem. Dik probleem, en dat stelt hen wel voor vele uitdagingen.
Het frame biedt denkkansen en mogelijkheden tot spel en interactie. Het wordt op zijn zij gelegd. Het blijkt langs alle kanten open te zijn, zodat er vanalles zomaar in- en weer uitkan. Tot het vervormbaar blijkt, groter wordt en zichzelf vermenigvuldigt: er blijken meer denkkaders mogelijk van hetzelfde soort! Het frame wordt een koelkast, een auto, een fabriek, een boom, zodat het frame, waar het aanvankelijk een oplossingsmodel voorstelde, ook staat voor een deel van de oorzaken van de problematiek. De complexe samenhang tussen hoe men leeft en wat men van het leven op aarde maakt wordt duidelijk. Massaal worden bomen neergehaald om fabrieken productief te houden en om koelkasten tot barstenstoe te blijven vullen met voedsel van over de hele wereld. De hoeveelheid auto’s bereikt een onhoudbaar hoogtepunt, ijskappen smelten, alles komt onder water te staan en finaal bouwen de drie het frame om tot een raket om te vluchten naar elders.
Maar er blijkt geen planeet B waar menselijk leven mogelijk is. Geen plan B. Er is maar één oplossing, nu het niet meer helpt om te denken en te roepen, te guichelen en te ontkennen, te vluchten, te rennen, te wachten. Er is rond het klimaat maar één werkwoord meer van toepassing: DOEN.
DOE. DAN. IETS.
NU!

Cie de OorSprong.
Yeps, wij zijn een productiehuis voor muziek en theater op locatie

Productie als achtergrond

Drie kraaien komen elkaar tegen op een vuilnisbelt, waar ze zich opperbest amuseren.

Nieuwsbrief